Wydatki samorządów na promocję: 2016 rok - 667 mln zł, 2015 rok - 677 mln zł, 2014 rok - 675 mln zł, 2013 rok - 642 mln zł, 2012 rok - 628 mln zł, 2011 rok - 684 mln zł.
Zapisz się do Newslettera
Reklama
System Koordynacji Marki Małopolska (case study)
Dodał: www.MarketingMiejsca.com.pl, 8 Czerwca 2017

„System Koordynacji Marki Małopolski, zwany dalej SKMM, określa zasady planowania i prowadzenia działań marketingowych, realizowanych przez Departamenty Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz wybrane wojewódzkie osoby prawne, spółki kapitałowe oraz stowarzyszenia, w tym Małopolską Organizację Turystyczną, w których Województwo Małopolskie jest udziałowcem, akcjonariuszem lub członkiem, które pełnią istotną rolę w kreowaniu marki Małopolska”. Tyle przeczytamy w załączniku do Uchwały Zarządu Województwa Małopolskiego z 2016 roku. A czym w praktyce jest System Koordynacji Marki Małopolska?

Książka "Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym. Z praktyki polskich samorządów">>>

Czym jest System Koordynacji Marki Małopolska?

System Koordynacji Marki Małopolska to nowatorskie podejście do koordynacji działań marketingowych realizowanych przez Województwo Małopolskie, które ma na celu koordynację
i uspójnienie komunikacji marki Małopolska prowadzonej przez instytucje województwa. System Koordynacji Marki Małopolska został przyjęty Uchwałą Zarządu Województwa Małopolskiego w maju 2016 roku.

Kogo obejmuje System?

W System Koordynacji Marki Małopolska zaangażowanych jest ponad 100 podmiotów, w tym departamenty Urzędu Marszałkowskiego, Wojewódzkie Samorządowe Jednostki Organizacyjne, wybrane wojewódzkie osoby prawne, spółki kapitałowe oraz stowarzyszenia, w tym Małopolska Organizacja Turystyczna.

Co podlega koordynacji?

Wszystkie działania marketingowe – różne formy komunikacji marketingowej, służące promocji
i kreacji marki Małopolska m.in.:

• realizacja kampanii reklamowych, wizerunkowych oraz produktowych;

• organizacja oraz udział w wydarzeniach o charakterze promocyjnym;

• produkcja, współprodukcja i emisja programów telewizyjnych, radiowych, internetowych, spotów i filmów promocyjnych oraz prezentacji multimedialnych;

• realizacja działań i aktywności wykorzystujących internet, w tym social media;

• produkcja i dystrybucja materiałów promocyjnych;

• tworzenie nowej identyfikacji wizualnej projektów, przedsięwzięć;

• współpraca z międzynarodowymi, krajowymi, regionalnymi i lokalnymi instytucjami (co-branding);

• organizacja wizyt studyjnych dziennikarzy oraz innych grup opiniotwórczych;

• działania public relations;

• projektowanie markowych doświadczeń, np. wystrój wnętrz, stroje firmowe itp.(service&experience design);

• wydawanie i publikowanie magazynów oraz czasopism o regionie (custom publishing);

• inne działania marketingowe.

Narzędzia Systemu Koordynacji Marki Małopolska

W celu skoordynowania i uspójnienia komunikacji marki Małopolska korzystamy z odpowiednich narzędzi m.in.: tworzymy Zbiorczy Roczny Plan Działań Marketingowych, w którym są uwzględnione działania marketingowe departamentów urzędu marszałkowskiego oraz instytucji Województwa Małopolskiego. Na podstawie zebranych planów, tworzymy kalendarium wybranych wydarzeń, które są kluczowe z punktu widzenia kreowania marki Małopolska. Działania marketingowe są monitorowane i konsultowane z pracownikami Zespołu ds. Koordynacji Marki Małopolska, aby wykorzystać odpowiednie narzędzia do promocji marki Małopolska m.in.: social media, system wystawienniczy, stronę internetową Województwa Małopolskiego i inne. Projekty graficzne materiałów promocyjnych, informacyjnych, strony internetowe tworzone są w oparciu o założenia Systemu Identyfikacji Wizualnej Województwa Małopolskiego. Został również opracowany katalog podstawowych materiałów promocyjnych, którego celem jest wprowadzenie spójnej serii materiałów promocyjnych – w jednakowej stylistyce graficznej i z zastosowaniem elementów identyfikacji wizualnej.

Współpraca i koszty

System Koordynacji Marki Małopolska jest autorskim projektem stworzonym przez pracowników Departamentu Marki Małopolska. W instytucjach Województwa Małopolskiego zostały wyznaczone osoby do kontaktu w sprawach dotyczących działań marketingowych – tzw. łącznicy. Dla delegowanych pracowników poszczególnych podmiotów Województwa Małopolskiego zostały przygotowane szkolenia oraz konsultacje, których celem było przybliżenie założeń SKKM oraz formy współpracy.

Głównym kosztem związanym z wprowadzonym System Koordynacji Marki Małopolska było stworzenie Elektronicznej Platformy Komunikacji (EPK) oraz aplikacji FotoPortal. EPK służy do gromadzenia i aktualizacji informacji o planowanych i zrealizowanych przez podmioty działaniach marketingowych oraz do koordynowania, konsultowania i wdrażania działań. „Fotoportal” to obszerna baza audiowizualna, która pełni funkcję intuicyjnej wyszukiwarki plików, która uwzględnia także rozbudowane zarządzanie licencjami, automatyczną dystrybucję materiałów do wszystkich zainteresowanych podmiotów oraz monitorowanie ich wykorzystania. Dzięki aplikacji użytkownicy mogą w łatwy sposób korzystać ze zgromadzonych materiałów, które przyczyniają się do skutecznej promocji marki Małopolska.

Marketing / PR
Inwestycje samorządowe
Copyright © 2008–2017 marketingmiejsca.com.pl
Książka "Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym. Z praktyki polskich samorządów". Zamów na www.KsiegarniaROSTER.pl