Wydatki samorządów na promocję: 2016 rok - 667 mln zł, 2015 rok - 677 mln zł, 2014 rok - 675 mln zł, 2013 rok - 642 mln zł, 2012 rok - 628 mln zł, 2011 rok - 684 mln zł.
Zapisz się do Newslettera
Reklama
Konkurs EDEN w tym roku pod hasłem: Turystyka Kulturowa. Zgłoszenia przyjmowane do 11 czerwca
Dodał: MarketingMiejsca.com.pl, 17 Maja 2017

Umiejscowienie na mapie najlepszych europejskich destynacji turystycznych a przez to dotarcie do szerokiego grona turystów zagranicznych, wspólna promocja ze wszystkimi laureatami z krajów członkowskich, to tylko część korzyści dla zwycięzców konkursu EDEN. Głównym organizatorem Konkursu jest Komisja Europejska. Polską edycję realizuje Polska Organizacja Turystyczna we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki. Na ten rok budżet projektu EDEN wybosi 198 tys. zł. Aż 83% badanych zgodziło się z opinią, ze posiadanie przez destynację logo EDEN zwiększa atrakcyjność miejsca i może wpływać na decyzje turystów o odwiedzeniu danego miejsca.

PRAKTYCZNA KSIĄŻKA "Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym. Z praktyki polskich samorządów">>>>

- Projekt EDEN wpisuje się w nowoczesne trendy w turystyce, gdyż pomaga odkrywać atrakcje, które nie są jeszcze bardzo popularne, ale mają duży potencjał – podkreśla Jacek Janowski z Polskiej Organizacji Turystycznej. – Każdemu obiektowi. Każdemu miejscu, towarzyszy inna historia, która pozwala zwiedzać je w zupełnie inny sposób. Dziś już nie wystarczy, samo obejrzenie zabytku. Młodzi ludzie potrzebują zaangażować się emocjonalnie. I właśnie dzięki projektowi EDEN możemy poznawać ciekawe miejsca doświadczając ich – wyjaśnia Janowski.

EDEN to projekt, który ma na celu stworzenie europejskiej sieci uznanych i rozpoznawanych obszarów turystycznych charakteryzujących się wyjątkowymi walorami dla dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego Europy. Konkurs jest adresowany do ośrodków turystycznych, które spełniają kryteria nakreślone przez Komisję Europejską, dzięki którym możliwe jest realizowanie takich celów jak: zapewnienie zrównoważonego rozwoju turystyki, usuwanie barier hamujących ten rozwój, zmniejszenie koncentracji czasowej i przestrzennej turystyki, zacieśnienia współpracy między zwycięskimi destynacjami. Dodatkowo konkurs pomaga wyłonić miejsca mające unikatowe atrakcje turystyczne.

Laureaci, którzy uzyskują prawo posługiwania się tytułem „Najlepszej Europejskiej Destynacji EDEN” i zostają włączeni do sieci Najlepszych Europejskich Destynacji Turystycznych muszą wyróżniać się przede wszystkim dbałością o zachowanie zrównoważonego rozwoju turystyki. W tym konkursie, nie chodzi tylko o wyłonienie najpiękniejszego miejsca. Poprzez ustalenie kryteriów wychodzących daleko poza tylko powszechnie rozumianą atrakcyjność turystyczną promowane są działania zmierzające do osiągnięcia celów w dłuższej perspektywie czasowej. Konkurs, bowiem promuje kierunki wyjazdowe, które prowadzą działania i inwestycje proekologiczne np. takie, które mają na celu zachowanie i promocję kultury oraz lokalnych tradycji a także przedłużenie sezonu turystycznego i zmniejszenia sezonowości pobytu.

Tematy przewodnie kolejnych edycji Konkursu oraz podstawowe kryteria są ustalane przez Komisję Europejską. Tegoroczny temat to: Turystyka kulturowa. W związku z tym aplikujący będą musieli udowodnić, że swoją ofertę turystyczną opierają na lokalnych walorach dziedzictwa kulturowego.

Prawo zgłaszania kandydatur do Konkursu przysługuje: Regionalnym Organizacjom Turystycznym, Lokalnym Organizacjom Turystycznym, samorządom terytorialnym, instytucjom i twórcom produktów turystycznych, stowarzyszeniom i fundacjom, przedsiębiorcom prywatnym, a także innym zainteresowanym podmiotom.

Tegorocznego zwycięzcę oraz wyróżnione destynacje poznamy 28 czerwca 2017 r. w Warszawie.
Dotychczasowi laureaci polskich edycji to:

• „Turystyka i obszary chronione” - Rzeczpospolita Ptasia w Ujściu Warty,
• „Turystyka wodna” - Dolina i Bagna Biebrzy,
• „Rewitalizacja miejsc i obiektów” - Żyrardów
• „Turystyka Dostępna” – Miasto turystyczne – Twierdza Przemyśl
• „Turystyka i gastronomia lokalna” - Szlak kulinarny „Śląskie smaki”.

- Zwracam się do dyrektorów wszystkich szkół. Wyjeżdżajmy na wycieczki szkolne w Polsce, które pomagają w odkrywaniu i przybliżaniu naszej ojczyzny, dziedzictwa, kultury i natury – apeluje Marek Olszewski, prezes Polskie Organizacji Turystycznej. – Walczmy z wycieczkami zagranicznymi, bo z nich korzysta tylko mała część uczniów, których na to stać, a reszta pozostaje w szkole. Pomóżmy tej młodzieży odkryć piękno własnej ojczyzny – dodał prezes.

Odwiedź serwis CityMarketing.pl >>>

Marketing / PR
Inwestycje samorządowe
Copyright © 2008–2017 marketingmiejsca.com.pl
Książka "Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym. Z praktyki polskich samorządów". Zamów na www.KsiegarniaROSTER.pl