Wydatki samorządów na promocję: 2016 rok - 667 mln zł, 2015 rok - 677 mln zł, 2014 rok - 675 mln zł, 2013 rok - 642 mln zł, 2012 rok - 628 mln zł, 2011 rok - 684 mln zł.
Zapisz się do Newslettera
Reklama
Muzeum Śląskie w Katowicach otwarte
Dodał: www.MarketingMiejsca.com.pl, 29 Czerwca 2015

Od 26 czerwca 2015 roku można zwiedzać nową siedzibę Muzeum Śląskiego, która po ponad 3 latach budowy i niemal 2 latach urządzania powstała w Strefie Kultury między Spodkiem a Bogucicami, na terenie dawnej kopalni „Katowice”, przy ul. T. Dobrowolskiego 1. – Muzeum Śląskie, dzięki swojej dostępności oraz wystawom poświęconym dziedzictwu Górnego Śląska, sztuce polskiej od 1800 roku do współczesności oraz historii scenografii, zasługuje na miano bramy do katowickiej Strefy Kultury. Wita wszystkich, którzy wjeżdżają do ścisłego centrum Katowic. Powstało z myślą o każdym, kto szuka wrażeń estetycznych i intelektualnych, bez względu na wiek, płeć, narodowość, potrzeby kulturalne czy rodzaj niepełnosprawności – mówi Alicja Knast, dyrektor Muzeum Śląskiego.

Książka "Marketing terytorialny. Jak zbudować i wypromować markę miejscowości?">>>

Proces inwestycyjny

Pomysł zaadaptowania na potrzeby muzeum terenu dawnej Kopalni Węgla Kamiennego „Katowice”, wraz z jej wybranymi zabudowaniami postindustrialnymi pojawił się już w 2004 roku.

Dwa lata później ogłoszono konkurs na projekt nowego gmachu, w wyniku którego zwycięska firma Riegler Riewe Architekten z Grazu 8 lutego 2007 r. podpisała z Muzeum Śląskim umowę na realizację tej koncepcji architektonicznej.

Roboty budowlane

W wyniku postępowania przetargowego generalnym Wykonawcą robót budowlanych zostało polsko-hiszpańskie konsorcjum firm Budimex SA z Warszawy i Ferrovial Agroman SA z Madrytu. Pierwsze prace rozpoczęły się w lipcu 2011 roku.

Istotnym wyzwaniem była koordynacja wszystkich projektów i wykonawców prowadzących inwestycje na terenie tzw. Strefy Kultury. Niemal w tym samym momencie prowadzone były prace związane z budową Muzeum Śląskiego, siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego, a także nowych dróg, parkingów, sieci elektroenergetycznych i wodno-kanalizacyjnych, kolektora deszczowego i innych prac związanych z zapewnieniem niezbędnej infrastruktury dla nowych obiektów.

Z uwagi na specyfikę projektu nowej siedziby Muzeum, wszystkie prace prowadzone były w głębokich wykopach i w bezpośrednim sąsiedztwie zabytkowych obiektów, co dodatkowo utrudniało budowę i wymagało zastosowania specjalnych systemów zabezpieczeń.

Kolejne projekty rewitalizacyjne

Realizacja projektu austriackich architektów nie kończy procesu tworzenia nowej siedziby Muzeum Śląskiego. Dzięki wsparciu środków zewnętrznych możliwe będzie zaadaptowanie na nowe cele pozostałych budynków po kopalni „Katowice”.

Dawna stolarnia i łaźnia główna 

Dzięki dofinansowaniu ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2009–2014 oraz Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także ze środków Województwa Śląskiego, dawna stolarnia i łaźnia główna zostaną zaadaptowane na pomieszczenia muzealne, umożliwiające działalność badawczą, kulturalną i edukacyjną.

W odnowionym budynku stolarni planowana jest m.in. wystawa, dzięki której najmłodsi odbiorcy zostaną wprowadzeni w świat sztuki, a także poznają różnorodność i odmienność kultur. Parter budynku to miejsce przyszłych działań edukacyjnych, przedstawień teatralnych, zajęć plastycznych, koncertów, pokazów filmowych. Kompleksowy remont budynku łaźni głównej oraz umieszczenie w nim wyposażonych w nowoczesny sprzęt pracowni działów Historii, Archeologii i Etnologii umożliwi Muzeum pełnienie funkcji centrum kompetencji, usług i badań dla innych instytucji. W obiekcie znajdzie się miejsce dla Pracowni Powstań Śląskich - unikatowego projektu Muzeum odpowiadającego na ogromne zapotrzebowanie społeczne, związane z tym okresem historii Górnego Śląska. 

Na terenie przyległym do budynków zostanie wybudowany parking zapewniający miejsca dla pojazdów osób niepełnosprawnych oraz autokarów, co pozwoli na skorzystanie z oferty Muzeum grupom zorganizowanym oraz osobom o ograniczonych możliwościach poruszania się.

Dalsza konserwacja wieży szybu „Warszawa” 

Zabytkowa wieża szybu „Warszawa” w ramach budowy nowej siedziby Muzeum Śląskiego w Katowicach zyskała nową funkcję, stając się wieżą widokową. Wzmocnione zostały jej fundamenty, dobudowano windę panoramiczną, brakujące schody ewakuacyjne, zabezpieczono podesty i balustrady schodowe oraz wykonano oświetlenie. Aby zachować zabytkową konstrukcję wieży w niezmienionym stanie i przeprowadzić niezbędne prace konserwatorskie i zabezpieczające, Muzeum Śląskie w ramach konkursu MKiDN „Rozwój infrastruktury kultury – Infrastruktura kultury” otrzymało dofinansowanie na dalszą konserwację oraz prace zabezpieczające tego obiektu.

Nowa funkcja wieży ciśnień 

Także górująca nad terenem Muzeum zabytkowa wieża ciśnień znajdująca się na najwyższym punkcie wzniesienia (wzgórze Ferdinand) odzyska dawny blask – koncepcja jej rewitalizacji została nagrodzona w konkursie 3P Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości na projekt realizowany w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Ideą przedsięwzięć prowadzonych w takim trybie, na podstawie umów długoterminowych zawartych pomiędzy instytucją publiczną a firmą prywatną, jest świadczenie usług o charakterze publicznym w połączeniu z działalnością gospodarczą i osiąganiem zysków.

W koncepcji zakładającej stworzenie z wieży ciśnień miejsca atrakcyjnego pod względem kulturalnym, turystycznym i gospodarczym Muzeum Śląskie przyjęło, iż zadaniem partnera prywatnego będzie zaprojektowanie, a następnie sfinansowanie, przebudowanie i utrzymanie obiektu oraz zarządzanie nim i jego otoczeniem. W zamian za stworzenie dostępnego punktu widokowego oraz prowadzenie działalności komercyjno-biznesowej, Muzeum Śląskie planuje w przyszłości przekazanie w nieodpłatne użytkowanie obiektu, wraz z otaczającym terenem. Taka współpraca umożliwi ocalenie przed degradacją tego kojarzącego się z naszą dzielnicą, zabytkowego obiektu, będącego świadkiem historii Górnego Śląska.

www.ksiegarniaROSTER.pl najlepsze książki o biznesie, marketingu, zarządzaniu i reklamie>>>

Marketing / PR
Inwestycje samorządowe
Copyright © 2008–2017 marketingmiejsca.com.pl
Książka "Wszystko co chciałbyś wiedzieć o marketingu terytorialnym. Z praktyki polskich samorządów". Zamów na www.KsiegarniaROSTER.pl